گواهینامه ایزو 17020

یکی از گواهینامه های مورد نیاز امروزه برای بازرسی ها ، گواهینامه ایزو 17020 می باشد.اخذ گواهینامه ایزو 17020 برای شناسایی صلاحیت سازمان های بازرسی کننده و تعیین صلاحیت آن ها در نظر گرفته شده است. این ایزو ممکن است به جهت استفاده در بخش های مختلف و یا بازرسی در زمان اجرایی شدن نیازمند تفسیر باشد. هدف از اخذ گواهینامه ایزو 17020 مشخص کردن کلیه ضوابط و مقررات عمومی سازمان های بازرسی کننده با حفظ بی طرفی می باشد.


دامنه کاربرد این استاندارد در زمینه ارزیابی، بازبینی و نهایتا صدور گواهینامه ایزو 17020 برای سازمان های تائید صلاحیت شده و انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده از سوی مراجع تائید صلاحیت می باشد.انجام بازرسی و کلیه فرآیند های مرتبط با آن نیازمند الزامات از پیش تعریف شده است که با اخذ گواهینامه ایزو 17020 میسر می شود.این گواهینامه شامل کلیه فعالیت های نهاد های بازرسی نیز می شود.


از فواید پیاده سازی استاندارد و اخذ گواهینامه ایزو 17020 به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

✔ با پیاده سازی این استاندارد نیازهای مشتریان شرح، مستند و قابل درک می شود.

✔ سازمان قابلیت تامین نیازها و الزامات مشتری را پیدا میکند.

✔ با اجرایی شدن این استاندارد نیازهای آموزشی کارکنان سازمان شناسایی میشود.

✔ نیازهایی که در سازمان جهت واجبات ایمنی می باشد شناسایی می گردد.

✔ ایجاد انواع مختلفی از کسب و کار ها

✔ پایین آمدن ریسک کسب و کار ها با اخذ ایزو 17020

✔ کاهش هزینه های کسب و کار ها


استاندارد ایزو 17020 می بایست کاملا منطبق بر قوانین و مقررات متن این استاندارد باشد به طوری که بتوان مطابق حیطه فعالیت آن سازمان طوری برنامه ریزی کرد که در تمامی برهه های زمانی استاندارد اجرا شده در سازمانشان پاسخگوی تمامی موارد مربوط به سازمان های بازرسی کننده باشند.

اخذ گواهینامه ایزو 17020


مراحل اجرای استاندارد ایزو 17020 :

1. شناسایی وضعیت موجود سازمان براساس استاندارد 17020 و مطابقت این وضعیت با ساختار سازمان، فرآیندهای اصلی سازمان ، داده های موجود در سازمان در ارتباط با الزامات سیستم 17020 و همچنین فهرست نمودن نیازهای اصلی سازمان جهت اجرای ادامه کار.

2. آموزش مفاهیم اخذ ایزو 17020 برای کلیه پرسنل سازمان

3. تشکیل کمیته اعضای راهبردی استاندارد 17020 و همچنین کمیته های فرعی جهت پیشبرد اهداف این استاندارد در سازمان

4. تعیین و تشخیص هویت واقعی آزمایشگاه

5. تهیه و تنظیم نمودار سازمانی و ساختار اجرایی آزمایشگاه

6. تدوین خط مشی و اهداف کیفیت برای اخذ گواهینامه ایزو 17020

7. تدوین و تنظیم نظامنامه کیفیت

8. تدوین روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق

9. تدوین و تنظیم روش های اجرایی برای مشخص نمودن نیازهای آموزشی سازمان و همچنین فراهم نمودن امکان آموزش و ارزیابی اثربخش اقدامات

10. بررسی مراحل چگونگی واگذاری آزمون ها و یا کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی و همچنین بررسی صلاحیت پیمانکاران

11. تهیه و تنظیم روش های اجرایی مناسب جهت انتخاب و خرید خدمات و ملزومات مورد نیاز تا جائیکه بر کیفیت خدمات انجام شده موثر باشند.

12. بررسی کلیه اقدامات انجام شده در جهت مشخص نمودن نیازهای مشتریان و همچنین چگونگی عملکرد آزمایشگاه ها در ارتباط با کلیه اعمال انجام شده. در این مرحله می بایست چگونگی ارتباط گرفتن با مشتریان به گونه ای که اسرار آن ها در طول عملیات محفوظ بماند در نظر گرفته شوند.

13. اجرای روش هایی برای کنترل نمودن خدمات نا منطبق و همچنین تهیه و تدوین روش های اجرایی مناسب در ارتباط با انجام اقدامات اصلاحی

14. بررسی نمودن گزارش های آزمون و تست های انجام شده با توجه به محتویات آن ها (عدم قطعیت، نمونه برداری و نهایتا تفسیر نتایج)

15. بررسی نمودن سوابق فنی از جمله فرم ها، قرارداد ها، برگه های انجام کار ، برگه های بازبینی، نمودار های کنترلی ، گزارش آزمون و نهایتا گواهینامه های کالیبراسیون

16. تهیه دستورالعمل های مناسب جهت انجام ممیزی داخلی جهت اخذ گواهینامه ایزو

17. بررسی نمودن وضعیت جمع آوری و کنترل داده ها از یکسو و از سوی دیگر تدوین روش های اجرایی برای حفاظت، کنترل و تجزیه و تحلیل داده ها و نحوه اجرای آن ها

18. بررسی نمودن مدارک موجود و همچنین تدوین روش های اجرایی جهت تشریح چگونگی بکارگیری تجهیزات مورد استفاده

19. آماده سازی سازمان جهت حضور در جلسه ممیزی نهایی به منظور اخذ تائیدیه از اداره استاندارد و سازمان تحقیقات صنعتی


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو 17020 و یا سایر گواهینامه ایزو های پر کاربرد را دارید ، می توانید جهت انجام مراحل اداری و یا مشاوره در این زمینه ، با کارشناسان ما در شرکت QAL در ارتباط باشید.


شرایط تعلیق و ابطال گواهینامه ایزو

تعلیق گواهینامه ایزو ، ابطال گواهینامه و یا کاهش دامنه گواهینامه باید یک خط مشی و رویه ای برای تعلیق و ابطال و کاهش دامنه گواهینامه های ایزو و استانداردها وجود داشته باشد. سازمان گواهی کننده باید در موارد زیر گواهینامه را تعلیق کند:

درباره گواهینامه های ایزو

ایزو یک سازمان بین المللی مستقل و غیر دولتی است که دارای 162 سازمان استاندارد ملی است. دبیرخانه مرکزی این سازمان در ژنو سوئیس می باشد و کشور ایران نیز یکی از اعضای این سازمان می باشد. در حقیقت کلمه ISO مخفف عبارت International Organization for Standardization می باشد که به معنای سازمان بین المللی استاندارد سازی می باشد.اخذ گواهینامه ایزو یکی از

HSE-MS ایمنی و بهداشت شغلی

HSE-MSبیان کننده دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 می باشد.در زمینه بهداشت شغلی ، ایمنی و محیط زیست ، از دهه های قبل ، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در صنایع نفت، اقدام به تدوین استاندارد های کاربردی نمودند

گواهینامه ایمنی و بهداشتی آموزشگاههای آرایشی و آرایشگاهها

امروزه بسیاری از بانوان اقدام به یادگیری آرایشگری و مشاغل مرتبط با این زمینه می نمایند.این افراد برای توسعه کسب و کار خود و جذب مشتری نیاز به انجام پروسه های مهمی را دارد که یکی از مهم ترین آن ها اخذ گواهینامه ایزو ایمنی و بهداشتی آرایشگری می باشد.اطمینان مشتریان درباره شرایط و کیفیت کار شما در آرایشگاه می توانند مهم ترین رکن بازخورد مثبت و جلب مشتری باشد.

اخذ ایزو 10004

ایزو 10004 راهنمایی هایی را برای اجرای فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری تعریف و ارائه می دهد ISO 10004 برای استفاده درهمه سازمان ها صرف نظر از نوع، اندازه یا محصول ارائه شده است.

گواهینامه ایزو 10015

دستورالعملهای استاندارد ISO 10015: 1999 برای آموزش گواهینامه استاندارد ایزو 10015می تواند موارد زیر به سازمان شما کمک نماید: · شناسایی، تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی سازمان · طراحی و برنامه ریزی های آموزش سازمان · ارائه دستورالعملهایی جهت افزایش سطح کیفی آموزش سازمان · ارزیابی نتایج آموزش