دریافت گواهینامه حلال کارخانه شکلات LINDT


دریافت گواهینامه حلال کارخانه شکلات LINDT سویئس توسط حلال گلف ایران                              

تبریک به کمپانی LINDT  جهت دریافت گواهینامه حلال گلف