مدل تعالی سازمانیEFQM

تعالی سازمانی، از جمله مفاهیمی بوده است که همواره سیستم های کاری و سازمانی به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه ای آن را بیان نموده اند. تعالی سازمانی را می توان رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست. از این­رو دامنه گسترده ای را در بر گرفته و این خود پیچیدگی موضوع را بیشتر می نماید. با رشد مفهوم کیفیت از بازرسی و کنترل آماری فرآیند ها به تضمین و مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی نیز وجهه جدیدی به خود گرفته و با تکیه بر اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، ابزارها و روش های اجرایی مناسبی برای آن طرح ریزی گشته است.


در سال های اخیر مدل هایی تحت عنوان تعالی کسب و کار مطرح گشته است که با توسعه آن مدل هایی که دربرگیرنده تمامی انواع سازمان ها مشتمل بر سازمان های تجاری و انتفاعی و سازمان های غیرانتفاعی است، ایجاد گشته اند. از آن جمله می توان به مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت,  EFQM اشاره نمود. رویکرد اغلب این مدل ها بر استفاده مؤثر از فرآیند خود ارزیابی به منظور ارتقای سطح سازمان بوده و بدین منظور روش هایی را جهت خود ارزیابی سازمان مطرح نموده اند.


مدل تعالی EFQM در سال 1992 به منظور ترویج مدیریت کیفیت جامع در اروپا ایجاد شد. مدل تعالی کیفیت اروپا شامل 9 معیار است. مدل تعالی EFQM براساس آنچه که اصول هشتگانه تعالی یا مفاهیم بنیادین نامیده می شود بنیان گردیده است. EFQM معتقد است که حصول به تعالی نیازمند تعهد شدید مدیریت و پذیرش این مفاهیم بنیادین است. مدل EFQM بر اساس جایزه کیفیت اروپا (EQA) شکل گرفته و هدف آن ایجاد زمینه، انگیزه های لازم بر روی سازمان ها و افراد به منظور بهبود کسب و کار و دستیابی به نتایج قابل توجه در تمامی ابعاد و فعالیت های سازمانی می باشد.


مدل تعالی سازمانی EFQM


مدل EFQM یک الگوی جامع می باشد که هر یک از 9 معیار (مطابق شکل) آن بخشی از فعالیت های سازمان را شامل می شود. لازم به ذکر است دریافت جایزه ملی بهره وریو جایزه ملی کیفیت در ایران بر اساس مدل EFQM می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی آن سازمان را موفق به دریافت جایزه ملی بهره وری و جایزه ملی کیفیت می کند.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو و یا سایر گواهینامه های بین المللی برای کسب و کار خود را داشته باشید می توانید با کارشناسان شرکت QAL جهت مشاوره در زمینه اخذ ایزو و سایر موارد در ارتباط باشید.


گواهینامه ایزو 16817

استاندارد ایزو 16817در رابطه با نمای داخلی ساختمان به طراحان ، معماران ، سازندگان و ناظران در اطمینان از آخرین دستاوردها در زمینه های ایمنی ، بهداشتی ، رفاهی و بهره وری ساکنین و کاربران تدوین شده است.

اخذ گواهینامه ایزو 16949 IATF

گواهینامه ایزو IATF16949:2016 جايگزين ISO / TS 16949: 2009 استانداردي است که الزامات سيستم مديريت کيفيت (QMS) را براي بخش خودرو مشخص مي کند.

اخذ ایزو ISO 14001

زمانی که شما در حال توسعه و یا رسمی کردن سیستم مدیریت زیست محیطی خود هستید اخذ گواهینامه ایزو ISO 14001 عملکرد محیطی را بهبود می بخشد. گواهینامه ایزو 14001 می تواند بیش از الزامات عملکرد سازمانی و توانایی برای برآوردن نیازهای تامین کننده را ارائه دهد.

اهمیت اخذ انواع ایزو

امروزه اخذ استانداردهای ایزو بسیار حائز اهمیت می باشد تا آنجا که شرط بسیاری از مبادلات بازرگانی در سطح بین المللی می باشند. این سازمان به ترویج بین المللی استانداردهای صنعتی و اقتصادی می پردازد تا تبادلات صنایع و حرفه های مختلف را در یک راستا هماهنگ سازد.

گواهینامه ایزو 9001

هنگامی که هر کدام از گواهینامه های ایزو از جمله ایزو 9001 را دریافت می کنید، به بیش از یک میلیون سازمان در سراسر جهان می پیوندید که کسب و کار خود را با این سیستم مدیریتی بهبود بخشیده اند. ایزو 9001 نه تنها به عنوان سیستم مدیریت کیفیت جامع (QMS) در سطح جهان به رسمیت شناخته شده بلکه به عنوان یک ابزار قدرتمند بهبود کسب و کار نیز شناخته شده است.یک سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 به شما کمک می کند تا به طور مداوم نظارت و مدیریت کیفیت در سراسر کسب و کار شما جاری باشد.

گواهینامه HACCP چيست؟

HACCP یا سیستم کنترل نقطه بحرانی تجزیه و تحلیل خطر یک سیستم کنترل فرایند است که خطرات را شناسایی می کند ممکن است در فرآیند تولید مواد غذایی اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع خطرات در هر مرحله از فرآیند را کاهش می دهد.