مدل تعالی سازمانیEFQM

تعالی سازمانی، از جمله مفاهیمی بوده است که همواره سیستم های کاری و سازمانی به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه ای آن را بیان نموده اند. تعالی سازمانی را می توان رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست. از این­رو دامنه گسترده ای را در بر گرفته و این خود پیچیدگی موضوع را بیشتر می نماید. با رشد مفهوم کیفیت از بازرسی و کنترل آماری فرآیند ها به تضمین و مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی نیز وجهه جدیدی به خود گرفته و با تکیه بر اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، ابزارها و روش های اجرایی مناسبی برای آن طرح ریزی گشته است.


در سال های اخیر مدل هایی تحت عنوان تعالی کسب و کار مطرح گشته است که با توسعه آن مدل هایی که دربرگیرنده تمامی انواع سازمان ها مشتمل بر سازمان های تجاری و انتفاعی و سازمان های غیرانتفاعی است، ایجاد گشته اند. از آن جمله می توان به مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت,  EFQM اشاره نمود. رویکرد اغلب این مدل ها بر استفاده مؤثر از فرآیند خود ارزیابی به منظور ارتقای سطح سازمان بوده و بدین منظور روش هایی را جهت خود ارزیابی سازمان مطرح نموده اند.


مدل تعالی EFQM در سال 1992 به منظور ترویج مدیریت کیفیت جامع در اروپا ایجاد شد. مدل تعالی کیفیت اروپا شامل 9 معیار است. مدل تعالی EFQM براساس آنچه که اصول هشتگانه تعالی یا مفاهیم بنیادین نامیده می شود بنیان گردیده است. EFQM معتقد است که حصول به تعالی نیازمند تعهد شدید مدیریت و پذیرش این مفاهیم بنیادین است. مدل EFQM بر اساس جایزه کیفیت اروپا (EQA) شکل گرفته و هدف آن ایجاد زمینه، انگیزه های لازم بر روی سازمان ها و افراد به منظور بهبود کسب و کار و دستیابی به نتایج قابل توجه در تمامی ابعاد و فعالیت های سازمانی می باشد.


مدل تعالی سازمانی EFQM


مدل EFQM یک الگوی جامع می باشد که هر یک از 9 معیار (مطابق شکل) آن بخشی از فعالیت های سازمان را شامل می شود. لازم به ذکر است دریافت جایزه ملی بهره وریو جایزه ملی کیفیت در ایران بر اساس مدل EFQM می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی آن سازمان را موفق به دریافت جایزه ملی بهره وری و جایزه ملی کیفیت می کند.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو و یا سایر گواهینامه های بین المللی برای کسب و کار خود را داشته باشید می توانید با کارشناسان شرکت QAL جهت مشاوره در زمینه اخذ ایزو و سایر موارد در ارتباط باشید.


گواهینامه ایزو 10006

پیاده سازی و داشتن گواهینامه سیستم مدیریت پروژه ایزو10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمان هایی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ایزو10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

گواهینامه IMS

IMS یا سیستم مدیریت یکپارچه یک پایگاه داده و سیستم مدیریت معاملات است که ابتدا توسط IBM در سال 1968 برای پشتیبانی از برنامه فضایی آپولو ناسا معرفی شد.IMS در واقع ترکیبی از یک سیستم مدیریت کیفیت ، یک سیستم زیست محیطی و یک سیستم بهداشت و ایمنی است که در کنار یکدیگر سیستم مدیریت یکپارچه یا همان IMS را تشکیل می دهند.اخذ گواهینامه سیستم IMS نقش مهمی در افزایش سرعت رشد شرکت ها و همچنین کاهش هزینه های کیفی دارد.

اخذ ایزو 9001

ما قصد داریم یک راهنمای مفید در ارتباط با اخذ گواهینامه ایزو 9001 و دلیل اهمیت این گواهینامه در این قسمت به شما ارائه دهیم. ایزو 9001 یکی از مهم ترین استاندارد های موجود در زیر مجموعه ISO 9000 است. Quality Assessment Lia یک گواهینامه معتبر تحت اعتبار ASCB هست، بنابراین قبل از اینکه شما شروع به کار کنید، با ما در ارتباط باشید تا بتوانید به شما کمک کنیم تا شرایط لازم برای اخذ گواهینامه ایزو و دستیابی به صدور گواهینامه معتبر ISO 9001 را داشته باشید.

گواهینامه ایزو 16949

صنعت خودرو نمونه ای از صنایعی است که مجموعه ای از ویژگی ها مانند محصولات پیچیده، اهمیت بالای کیفی، الزامات ایمنی، بازار گسترده فروش، ضریب اشتغال زایی قابل توجه وغیره را دارا میباشد. با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها ،سیتم مدیریت کیفی که برای یک مجموعه تولید کننده خودرو و یا قطعات آن گزینش میگردد، باید حائز شرایط و الزاماتی باشد که توانای پاسخگویی به تمامی موارد فوق را دارا باشد.

گواهینامه ایزو مراکز آموزشی

این استاندارد به منظور کمک به موسسه های آموزشی میباشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 را با توجه به شرایط و ویژگی های خاص موسسات طرح ریزی و پیاده سازی نماید.

شرایط تمدید گواهینامه ایزو

قطعا اهمیت اخذ گواهینامه ایزو برای مشاغل بر هیچ کس پوشیده نبوده و هر ارگان ، سازمان یا شرکتی به منظور رشد و پیشرفت در حرفه خود و همچنین افزایش میزان رضایت مشتری نیاز به اخذ ایزو دارد.مراحل اخذ گواهینامه ایزو شامل انجام دستورالعمل هایی است که منجر به بهبود کیفیت مشاغل و در نهایت به رشد و پیشرفت سازمان منجر خواهد شد. اما آنچه که مطرح می باشد این است که پس از اخذ گواهینامه ایزو بایستی به این موضوع توجه شود که این گواهینامه به صورت مادام العمر اعتبار نداشته و همانند سایر گواهینامه ها دارای تاریخ اعتبار می باشد.