مدل تعالی سازمانیEFQM

تعالی سازمانی، از جمله مفاهیمی بوده است که همواره سیستم های کاری و سازمانی به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه ای آن را بیان نموده اند. تعالی سازمانی را می توان رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست. از این­رو دامنه گسترده ای را در بر گرفته و این خود پیچیدگی موضوع را بیشتر می نماید. با رشد مفهوم کیفیت از بازرسی و کنترل آماری فرآیند ها به تضمین و مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی نیز وجهه جدیدی به خود گرفته و با تکیه بر اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، ابزارها و روش های اجرایی مناسبی برای آن طرح ریزی گشته است.


در سال های اخیر مدل هایی تحت عنوان تعالی کسب و کار مطرح گشته است که با توسعه آن مدل هایی که دربرگیرنده تمامی انواع سازمان ها مشتمل بر سازمان های تجاری و انتفاعی و سازمان های غیرانتفاعی است، ایجاد گشته اند. از آن جمله می توان به مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت,  EFQM اشاره نمود. رویکرد اغلب این مدل ها بر استفاده مؤثر از فرآیند خود ارزیابی به منظور ارتقای سطح سازمان بوده و بدین منظور روش هایی را جهت خود ارزیابی سازمان مطرح نموده اند.


مدل تعالی EFQM در سال 1992 به منظور ترویج مدیریت کیفیت جامع در اروپا ایجاد شد. مدل تعالی کیفیت اروپا شامل 9 معیار است. مدل تعالی EFQM براساس آنچه که اصول هشتگانه تعالی یا مفاهیم بنیادین نامیده می شود بنیان گردیده است. EFQM معتقد است که حصول به تعالی نیازمند تعهد شدید مدیریت و پذیرش این مفاهیم بنیادین است. مدل EFQM بر اساس جایزه کیفیت اروپا (EQA) شکل گرفته و هدف آن ایجاد زمینه، انگیزه های لازم بر روی سازمان ها و افراد به منظور بهبود کسب و کار و دستیابی به نتایج قابل توجه در تمامی ابعاد و فعالیت های سازمانی می باشد.


مدل تعالی سازمانی EFQM


مدل EFQM یک الگوی جامع می باشد که هر یک از 9 معیار (مطابق شکل) آن بخشی از فعالیت های سازمان را شامل می شود. لازم به ذکر است دریافت جایزه ملی بهره وریو جایزه ملی کیفیت در ایران بر اساس مدل EFQM می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی آن سازمان را موفق به دریافت جایزه ملی بهره وری و جایزه ملی کیفیت می کند.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو و یا سایر گواهینامه های بین المللی برای کسب و کار خود را داشته باشید می توانید با کارشناسان شرکت QAL جهت مشاوره در زمینه اخذ ایزو و سایر موارد در ارتباط باشید.


گواهینامه ایزو 27001

ISO / IEC 27001 به طور رسمی یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) می باشد که مجموعه ای از فعالیت های مربوط به مدیریت خطرات احتمالی اطلاعات (به نام خطرات امنیت اطلاعات در استاندارد) را مشخص می کند. ISMS یک چارچوب مدیریتی جامع است که از طریق آن سازمان شناسایی، تحلیل خطرات و ریسک های اطلاعاتی خود را شناسایی می نماید.اخذ گواهینامه ایزو ISMS تضمین می کند که

نشان CE

کلمه CE بروی بسیاری از محصولات معامله شده در بازار های منطقه اقتصادی اروپا (EEA) مشاهده میشود. EEA شامل کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ است.

ایزو چیست ؟

در سال 1946 بیش از 25 کشور در مؤسسه مهندسان عمران در لندن ملاقات کردند تا یک سازمان بین المللی جدید ایجاد کنند که هدف آن «تسهیل هماهنگی و هماهنگی بین المللی استانداردهای صنعتی» بود. از این پس، سازمان های جدید ISO در ماه فوریه 1947 عملیات خود را آغاز کردند.

گواهینامه ایزو 22000

ایزو 22000 یک استاندارد بین المللی شناخته شده است که به طور سیستماتیک ایمنی مواد غذایی را در هر زنجیره تأمین می کند. ایزو 22000 شامل

اخذ ایزو 26000

یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقاء رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و شیوه های آن، در گستره نفوذ آن .

اصطلاحات مربوط به گواهینامه ایزو

اخذ ایزو و استانداردهای بین المللی دارای اصطلاحات بخصوصی است که دانستن آنها می تواند مفید باشد.دانستن مفهوم اصطلاحاتی مانند مشاور ایزو ، ممیزی و .. می تواند در مراحل اخذ ایزو کمک کننده باشد.