گواهینامه ایزو 17020

یکی از گواهینامه های مورد نیاز امروزه برای بازرسی ها ، گواهینامه ایزو 17020 می باشد.اخذ گواهینامه ایزو 17020 برای شناسایی صلاحیت سازمان های بازرسی کننده و تعیین صلاحیت آن ها در نظر گرفته شده است. این ایزو ممکن است به جهت استفاده در بخش های مختلف و یا بازرسی در زمان اجرایی شدن نیازمند تفسیر باشد. هدف از اخذ گواهینامه ایزو 17020 مشخص کردن کلیه ضوابط و مقررات عمومی سازمان های بازرسی کننده با حفظ بی طرفی می باشد.


دامنه کاربرد این استاندارد در زمینه ارزیابی، بازبینی و نهایتا صدور گواهینامه ایزو 17020 برای سازمان های تائید صلاحیت شده و انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده از سوی مراجع تائید صلاحیت می باشد.انجام بازرسی و کلیه فرآیند های مرتبط با آن نیازمند الزامات از پیش تعریف شده است که با اخذ گواهینامه ایزو 17020 میسر می شود.این گواهینامه شامل کلیه فعالیت های نهاد های بازرسی نیز می شود.


از فواید پیاده سازی استاندارد و اخذ گواهینامه ایزو 17020 به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

✔ با پیاده سازی این استاندارد نیازهای مشتریان شرح، مستند و قابل درک می شود.

✔ سازمان قابلیت تامین نیازها و الزامات مشتری را پیدا میکند.

✔ با اجرایی شدن این استاندارد نیازهای آموزشی کارکنان سازمان شناسایی میشود.

✔ نیازهایی که در سازمان جهت واجبات ایمنی می باشد شناسایی می گردد.

✔ ایجاد انواع مختلفی از کسب و کار ها

✔ پایین آمدن ریسک کسب و کار ها با اخذ ایزو 17020

✔ کاهش هزینه های کسب و کار ها


استاندارد ایزو 17020 می بایست کاملا منطبق بر قوانین و مقررات متن این استاندارد باشد به طوری که بتوان مطابق حیطه فعالیت آن سازمان طوری برنامه ریزی کرد که در تمامی برهه های زمانی استاندارد اجرا شده در سازمانشان پاسخگوی تمامی موارد مربوط به سازمان های بازرسی کننده باشند.

اخذ گواهینامه ایزو 17020


مراحل اجرای استاندارد ایزو 17020 :

1. شناسایی وضعیت موجود سازمان براساس استاندارد 17020 و مطابقت این وضعیت با ساختار سازمان، فرآیندهای اصلی سازمان ، داده های موجود در سازمان در ارتباط با الزامات سیستم 17020 و همچنین فهرست نمودن نیازهای اصلی سازمان جهت اجرای ادامه کار.

2. آموزش مفاهیم اخذ ایزو 17020 برای کلیه پرسنل سازمان

3. تشکیل کمیته اعضای راهبردی استاندارد 17020 و همچنین کمیته های فرعی جهت پیشبرد اهداف این استاندارد در سازمان

4. تعیین و تشخیص هویت واقعی آزمایشگاه

5. تهیه و تنظیم نمودار سازمانی و ساختار اجرایی آزمایشگاه

6. تدوین خط مشی و اهداف کیفیت برای اخذ گواهینامه ایزو 17020

7. تدوین و تنظیم نظامنامه کیفیت

8. تدوین روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق

9. تدوین و تنظیم روش های اجرایی برای مشخص نمودن نیازهای آموزشی سازمان و همچنین فراهم نمودن امکان آموزش و ارزیابی اثربخش اقدامات

10. بررسی مراحل چگونگی واگذاری آزمون ها و یا کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی و همچنین بررسی صلاحیت پیمانکاران

11. تهیه و تنظیم روش های اجرایی مناسب جهت انتخاب و خرید خدمات و ملزومات مورد نیاز تا جائیکه بر کیفیت خدمات انجام شده موثر باشند.

12. بررسی کلیه اقدامات انجام شده در جهت مشخص نمودن نیازهای مشتریان و همچنین چگونگی عملکرد آزمایشگاه ها در ارتباط با کلیه اعمال انجام شده. در این مرحله می بایست چگونگی ارتباط گرفتن با مشتریان به گونه ای که اسرار آن ها در طول عملیات محفوظ بماند در نظر گرفته شوند.

13. اجرای روش هایی برای کنترل نمودن خدمات نا منطبق و همچنین تهیه و تدوین روش های اجرایی مناسب در ارتباط با انجام اقدامات اصلاحی

14. بررسی نمودن گزارش های آزمون و تست های انجام شده با توجه به محتویات آن ها (عدم قطعیت، نمونه برداری و نهایتا تفسیر نتایج)

15. بررسی نمودن سوابق فنی از جمله فرم ها، قرارداد ها، برگه های انجام کار ، برگه های بازبینی، نمودار های کنترلی ، گزارش آزمون و نهایتا گواهینامه های کالیبراسیون

16. تهیه دستورالعمل های مناسب جهت انجام ممیزی داخلی جهت اخذ گواهینامه ایزو

17. بررسی نمودن وضعیت جمع آوری و کنترل داده ها از یکسو و از سوی دیگر تدوین روش های اجرایی برای حفاظت، کنترل و تجزیه و تحلیل داده ها و نحوه اجرای آن ها

18. بررسی نمودن مدارک موجود و همچنین تدوین روش های اجرایی جهت تشریح چگونگی بکارگیری تجهیزات مورد استفاده

19. آماده سازی سازمان جهت حضور در جلسه ممیزی نهایی به منظور اخذ تائیدیه از اداره استاندارد و سازمان تحقیقات صنعتی


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو 17020 و یا سایر گواهینامه ایزو های پر کاربرد را دارید ، می توانید جهت انجام مراحل اداری و یا مشاوره در این زمینه ، با کارشناسان ما در شرکت QAL در ارتباط باشید.


گواهینامه IMS

IMS یا سیستم مدیریت یکپارچه یک پایگاه داده و سیستم مدیریت معاملات است که ابتدا توسط IBM در سال 1968 برای پشتیبانی از برنامه فضایی آپولو ناسا معرفی شد.IMS در واقع ترکیبی از یک سیستم مدیریت کیفیت ، یک سیستم زیست محیطی و یک سیستم بهداشت و ایمنی است که در کنار یکدیگر سیستم مدیریت یکپارچه یا همان IMS را تشکیل می دهند.اخذ گواهینامه سیستم IMS نقش مهمی در افزایش سرعت رشد شرکت ها و همچنین کاهش هزینه های کیفی دارد.

گواهینامه ایزو 45001

از نکات مهمی که می بایست برای میسر سازی نکات بهداشتی و بالا بردن ایمنی در مشاغل به آن توجه نمود ، رعایت دستورالعمل هایی است که با اخذ گواهینامه ایزو 45001 حاصل می شود.این گواهینامه بر اساس سازمان جهانی استانداردسازی یا همان ایزو تهیه و تدوین شده است و دارای ملزومات و مقررات خاصی می باشد.بنابراین واحد های صنعتی و صنایع به منظور کاهش حوادث و بالا بردن ایمنی ملزم به اخذ ایزو 45001 می باشند.

ISO TS 29001

ISO / TS 29001 الزاماتی را در حوزه سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصولات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. در ادامه توضیحاتی در خصوص اخذ گواهینامه ایزو ISO / TS 29001 ارائه خواهیم داد.

اخذ ایزو ISO 14001

زمانی که شما در حال توسعه و یا رسمی کردن سیستم مدیریت زیست محیطی خود هستید اخذ گواهینامه ایزو ISO 14001 عملکرد محیطی را بهبود می بخشد. گواهینامه ایزو 14001 می تواند بیش از الزامات عملکرد سازمانی و توانایی برای برآوردن نیازهای تامین کننده را ارائه دهد.

استاندارد 13485 - سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

ایزو 13485 در حقیقت مبناهای سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کند که در آن سیستم سازمان مربوطه نیاز به ارائه مدارک و نشان دادن توانایی خود در ارائه تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط با آن را دارد. بنابراین اخذ گواهینامه ایزو 13485 می بایست جز اولویت شرکت های ارائه کننده تجهزیات پزشکی قرار بگیرد.

گواهینامه HACCP چيست؟

HACCP یا سیستم کنترل نقطه بحرانی تجزیه و تحلیل خطر یک سیستم کنترل فرایند است که خطرات را شناسایی می کند ممکن است در فرآیند تولید مواد غذایی اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع خطرات در هر مرحله از فرآیند را کاهش می دهد.