گواهینامه ایزو 17020

یکی از گواهینامه های مورد نیاز امروزه برای بازرسی ها ، گواهینامه ایزو 17020 می باشد.اخذ گواهینامه ایزو 17020 برای شناسایی صلاحیت سازمان های بازرسی کننده و تعیین صلاحیت آن ها در نظر گرفته شده است. این ایزو ممکن است به جهت استفاده در بخش های مختلف و یا بازرسی در زمان اجرایی شدن نیازمند تفسیر باشد. هدف از اخذ گواهینامه ایزو 17020 مشخص کردن کلیه ضوابط و مقررات عمومی سازمان های بازرسی کننده با حفظ بی طرفی می باشد.


دامنه کاربرد این استاندارد در زمینه ارزیابی، بازبینی و نهایتا صدور گواهینامه ایزو 17020 برای سازمان های تائید صلاحیت شده و انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده از سوی مراجع تائید صلاحیت می باشد.انجام بازرسی و کلیه فرآیند های مرتبط با آن نیازمند الزامات از پیش تعریف شده است که با اخذ گواهینامه ایزو 17020 میسر می شود.این گواهینامه شامل کلیه فعالیت های نهاد های بازرسی نیز می شود.


از فواید پیاده سازی استاندارد و اخذ گواهینامه ایزو 17020 به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

✔ با پیاده سازی این استاندارد نیازهای مشتریان شرح، مستند و قابل درک می شود.

✔ سازمان قابلیت تامین نیازها و الزامات مشتری را پیدا میکند.

✔ با اجرایی شدن این استاندارد نیازهای آموزشی کارکنان سازمان شناسایی میشود.

✔ نیازهایی که در سازمان جهت واجبات ایمنی می باشد شناسایی می گردد.

✔ ایجاد انواع مختلفی از کسب و کار ها

✔ پایین آمدن ریسک کسب و کار ها با اخذ ایزو 17020

✔ کاهش هزینه های کسب و کار ها


استاندارد ایزو 17020 می بایست کاملا منطبق بر قوانین و مقررات متن این استاندارد باشد به طوری که بتوان مطابق حیطه فعالیت آن سازمان طوری برنامه ریزی کرد که در تمامی برهه های زمانی استاندارد اجرا شده در سازمانشان پاسخگوی تمامی موارد مربوط به سازمان های بازرسی کننده باشند.

اخذ گواهینامه ایزو 17020


مراحل اجرای استاندارد ایزو 17020 :

1. شناسایی وضعیت موجود سازمان براساس استاندارد 17020 و مطابقت این وضعیت با ساختار سازمان، فرآیندهای اصلی سازمان ، داده های موجود در سازمان در ارتباط با الزامات سیستم 17020 و همچنین فهرست نمودن نیازهای اصلی سازمان جهت اجرای ادامه کار.

2. آموزش مفاهیم اخذ ایزو 17020 برای کلیه پرسنل سازمان

3. تشکیل کمیته اعضای راهبردی استاندارد 17020 و همچنین کمیته های فرعی جهت پیشبرد اهداف این استاندارد در سازمان

4. تعیین و تشخیص هویت واقعی آزمایشگاه

5. تهیه و تنظیم نمودار سازمانی و ساختار اجرایی آزمایشگاه

6. تدوین خط مشی و اهداف کیفیت برای اخذ گواهینامه ایزو 17020

7. تدوین و تنظیم نظامنامه کیفیت

8. تدوین روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق

9. تدوین و تنظیم روش های اجرایی برای مشخص نمودن نیازهای آموزشی سازمان و همچنین فراهم نمودن امکان آموزش و ارزیابی اثربخش اقدامات

10. بررسی مراحل چگونگی واگذاری آزمون ها و یا کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی و همچنین بررسی صلاحیت پیمانکاران

11. تهیه و تنظیم روش های اجرایی مناسب جهت انتخاب و خرید خدمات و ملزومات مورد نیاز تا جائیکه بر کیفیت خدمات انجام شده موثر باشند.

12. بررسی کلیه اقدامات انجام شده در جهت مشخص نمودن نیازهای مشتریان و همچنین چگونگی عملکرد آزمایشگاه ها در ارتباط با کلیه اعمال انجام شده. در این مرحله می بایست چگونگی ارتباط گرفتن با مشتریان به گونه ای که اسرار آن ها در طول عملیات محفوظ بماند در نظر گرفته شوند.

13. اجرای روش هایی برای کنترل نمودن خدمات نا منطبق و همچنین تهیه و تدوین روش های اجرایی مناسب در ارتباط با انجام اقدامات اصلاحی

14. بررسی نمودن گزارش های آزمون و تست های انجام شده با توجه به محتویات آن ها (عدم قطعیت، نمونه برداری و نهایتا تفسیر نتایج)

15. بررسی نمودن سوابق فنی از جمله فرم ها، قرارداد ها، برگه های انجام کار ، برگه های بازبینی، نمودار های کنترلی ، گزارش آزمون و نهایتا گواهینامه های کالیبراسیون

16. تهیه دستورالعمل های مناسب جهت انجام ممیزی داخلی جهت اخذ گواهینامه ایزو

17. بررسی نمودن وضعیت جمع آوری و کنترل داده ها از یکسو و از سوی دیگر تدوین روش های اجرایی برای حفاظت، کنترل و تجزیه و تحلیل داده ها و نحوه اجرای آن ها

18. بررسی نمودن مدارک موجود و همچنین تدوین روش های اجرایی جهت تشریح چگونگی بکارگیری تجهیزات مورد استفاده

19. آماده سازی سازمان جهت حضور در جلسه ممیزی نهایی به منظور اخذ تائیدیه از اداره استاندارد و سازمان تحقیقات صنعتی


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو 17020 و یا سایر گواهینامه ایزو های پر کاربرد را دارید ، می توانید جهت انجام مراحل اداری و یا مشاوره در این زمینه ، با کارشناسان ما در شرکت QAL در ارتباط باشید.


مزایای اخذ ایزو چیست ؟

به صورت کلی مزایای زیادی را می تواند برای اخذ گواهینامه ایزو بر شمرد ، هر سازمان بنا بر نوع گواهینامه ای که قصد دارد اخذ نماید بخشی از فرآیندهای سازمانی خود را بهبود می دهد.این کار با کمک شرکت مشاور ایزو انجام می گیرید و با ممیزی های مستمر ادامه می یاید.

اخذ ایزو 26000

یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقاء رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و شیوه های آن، در گستره نفوذ آن .

شرایط تعلیق و ابطال گواهینامه ایزو

تعلیق گواهینامه ایزو ، ابطال گواهینامه و یا کاهش دامنه گواهینامه باید یک خط مشی و رویه ای برای تعلیق و ابطال و کاهش دامنه گواهینامه های ایزو و استانداردها وجود داشته باشد. سازمان گواهی کننده باید در موارد زیر گواهینامه را تعلیق کند:

گواهینامه ارگانیک

کارشناسان معتقدند استفاده از محصولات ارگانيک هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت تأثير بسيار زيادي بر افزايش سلامت دارد. اما دقيقا منظور ما از توليد ارگانيک چيست؟ همان طور که اشاره شد غذاي ارگانيک يا طبيعي بدون دخالت آفت کش ها و کودهاي شيميايي توليد مي شود. در واقع اين روش شيوه اي از کشاورزي است که طي آن در هيچ يک از مراحل کاشت تا برداشت، جمع آوري و بسته بندي محصولات کشاورزي از کود شيميايي استفاده نمي شود.

اخذ گواهینامه ایزو 17025

ISO / IEC 17025، الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون، مرجع بین المللی برای آزمایشگاه است .نسخه جدید استاندارد 17025 توسط ایزو و کمیته بین المللی الکتروشویی (IEC) در سال 2017 برای به روزرسانی محتویات آن و ارائه خدمات بهتر آزمایشگاه هایی که از آن استفاده می کنند، منتشر شد.

اخذ ایزو 10002

نارضایتی مشتری می تواند منجر به صدمه به تجارت ها و سازمان ها شود. مدیر باهوش راه هایی برای متفاوت کردن خود از رقبا، تعریف استاندارد خدمات مشتری و ارایه یک سیستم رسیدگی به شکایات مستمر برای مشتریان خود پیدا خواهد کرد.مدیریت شکایت چالش بر انگیز است زیرا همیشه یک راه حل ثابت وجود ندارد. موفقیت در این امر به نحوه شناخت شما از شکایت، نوع رسیدگی به آن و میزان رضایت مشتری از راه حل ارائه شده بستگی دارد. اخذ گواهینامه ایزو 10002 به سازمان ها در شناسایی، مدیریت و شناخت شکایات مشتری ها کمک می کند.