گواهینامه ایزو 10015

ایزو 10015 یک فرآیند چهار مرحله ای است.یک فرآیند آموزش برنامه ریزی شده و نظام مند می تواند نقش مهمی در کمک به یک سازمان داشته باشد تا با اخذ گواهینامه ایزو 10015 توانایی های خود را بهبود بخشید و اهداف با کیفیت خود را برآورده نمایید.برای انتخاب و اجرای آموزش برای بستن شکاف بین شایستگی لازم و موجود و اخذ ایزو 10015 مدیریت باید مراحل زیر را زیر نظر داشته باشد:

1. تعریف نیازهای آموزشی

2. طراحی و برنامه ریزی آموزش

3.تامین آموزش

4.ارزیابی نتیجه آموزش


سازمان باید شایستگی لازم برای هر کاری که بر کیفیت محصولات را تحت تاثیر می گذارد تعریف کند.تعریف باید بر اساس تجزیه و تحلیل نیازهای موجود و انتظارات سازمان در مقایسه با شایستگی فعلی پرسنل آن ها باشد.


مهم ترین بخش اخذ گواهینامه ایزو 10015 تعریف نیازهای آموزشی است. هدف این مرحله باید:

الف) مشخص کردن اختلاف بین صلاحیت موجود و مورد نیاز؛

ب) مشخص کردن آموزش های مورد نیاز و وظایف کارکنان که شایستگی های آن ها با صلاحیت سازمان مطابقت ندارد

ج) مستند سازی نیازهای آموزشی مشخص شده


یکی دیگر از اهداف مهم به منظور اخذ گواهینامه ایزو 10015 ، تجزیه و تحلیل اختلاف بین شایستگی های موجود و مورد نیاز باید برای تعیین اینکه آیا اختلاف ها را می توان با آموزش برطرف کرد و یا باید اقدامات دیگر را در نظر گرفت.


مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10015:

از مهم ترین مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10015 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- برآورد نیازهای عملیاتی روزانه و اهداف استراتژیک

2- سرمایه گذاری آموزشی که منجر به دستاوردهای بهره وری می شود

3- حفظ استعدادهای کلیدی و رشد حرفه ای

اخذ گواهینامه ایزو 10015


دستورالعمل های استاندارد ISO 10015: 1999 برای آموزش

اخذ گواهینامه ایزو 10015 می تواند موارد زیر به سازمان شما کمک نماید:

• شناسایی، تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی سازمان

• طراحی و برنامه ریزی های آموزش سازمان

• ارائه دستورالعمل هایی جهت افزایش سطح کیفی آموزش سازمان

• ارزیابی نتایج آموزش

• و نهایتا نظارت و بهبود روند آموزش سازمان


به عنوان نمونه درباره اهمیت اخذ گواهینامه ایزو و استفاده از استاندارد ایزو 10015 در سازمان باعث طراحی و برنامه ریزی آموزشی می شود. این بدان معنی است که با اجرایی شدن استاندارد 10015 در آموزشگاه و دریافت گواهینامه ایزو ، اقداماتی که برای رفع موارد و مشکلات آموزشی لازم است را شناسایی کرده و با برنامه ریزی های مدون، این اقدامات را در سازمان بکار می گیرند.


1. تعریف محدودیت آموزش:

طراحی و برنامه ریزی در تمامی موسسات آموزشی با تعیین محدودیت های آموزشی آن سازمان آغاز می شود. به عنوان مثال:

✔ مشخص نمودن سیاست های سازمانی

✔ ارائه الزامات و برنامه های سازمان

✔ در دسترس بودن پرسنل

✔ توانایی پرسنل

✔ انگیزه پرسنل

✔ در دسترس بودن مربیان

✔ ملاحظات مالی

✔ و نهایتا الزامات قانونی سازمان


این فهرست از محدودیت ها در هنگام انتخاب روش های آموزش، ارائه دهندگان آموزش و نیز برای توسعه برنامه های آموزشی نقش بسزایی دارند.


2. روش های مختلف آموزش و معیار های انتخاب آن ها:

انتخاب روش های مناسب آموزشی به اهداف آموزشی، منابع و محدودیت های موسسه بستگی دارد. این روش های ممکن عبارتند از:

• کارگاه های آموزشی در محل

• دوره های آموزش الکترونیک (از راه دور)

• دوره های کارآموزی

• مربیگری (تدریس) در محل کار

• خود آموزی


معیارهای انتخاب روش آموزش مناسب شامل موارد زیر می باشد :

• تاریخ و مکان دلخواه

• در دسترس بودن امکانات

• هزینه مناسب و اهداف آموزشی

• تخصص و تجربه

• مشخص بودن حداکثر تعداد شرکت کنندگان

• دوره و ترتیب آموزش

• ارزیابی آموزشی و در آخر

• اخذ گواهینامه ایزو پایان دوره آموزشی و کسب مهارت


3. مشخصات برنامه آموزشی :

در یک برنامه آموزشی موفق می بایست موارد مطرح شده ذیل از قبل مشخص شده باشند:

• اهداف برگزاری دوره آموزشی

• مشخصات دوره آموزشی

• انتخاب پرسنل هدفمند جهت حضور در دوره آموزشی

• الزامات برگزاری دوره آموزشی

• مشخص نمودن منابع جهت تدریس در دوره آموزشی

• مشخص نمودن بار مالی دوره آموزشی


همچنین یک دوره آموزشی موفق میبایست میزان نتایج آموزشی را نیز پوشش دهد.

✔ رضایت کارآموزان از دوره آموزشی

✔ میزان دانش کسب شده، مهارت ها و رفتارها پس از پایان دوره آموزشی

✔ میزان بهبود عملکردکارکنان پس از حضور در دوره آموزشی

✔ میزان رضایت مدیران از عملکرد پرسنل خود پس از حضور در دوره آموزشی

✔ تاثیر تجاری دوره آموزشی برگزار شده بر عملکرد سازمان


4. ارزیابی مدرسین و مربیان دوره آموزشی:

پس از اخذ گواهینامه ایزو 10015 سازمان آموزشی می بایست با دقت تمامی مدرسین و مربیانی را که می بایست آموزش دوره ها را بر عهده بگیرند بصورت بالقوه بررسی و ارزیابی نماید. به همین منظور در بازه های زمانی مشخص مثلا بصورت هفتگی یا ماهیانه از محتوای دوره آموزشی تدریس شده توسط مدرسین گزارش تهیه و محتوای دوره توسط مدیریت آموزشگاه ارزیابی شود.


همچنین مدیریت آموزشگاه موظف است انتخاب خود را بر اساس این که چگونه یک مدرس و یا مربی می تواند به ارائه برنامه های آموزشی کمک و به محدودیت های شما پاسخ دهد، پایه گذاری نماید.


هدف از اخذ گواهینامه ایزو 10015 ، کمک به آموزش کار آمد و موثر در آموزشگاه ها می باشد. فرآیند آموزش می تواند به سازمان شما کمک کند تا قابلیت های خود را بهبود بخشید و اهداف کیفی خود را برآورده سازید. این دستورالعمل ها همچنین بر سهم آموزش در جهت بهبود مستمر تأکید بسیاری دارد.


در پایان جهت آشنایی با انواع گواهینامه های ایزو و اخذ ایزو مورد نظر سازمان ، شرکت و مشاغل خود می توانید با کارشناسان ما در شرکت QAL در ارتباط باشید.

5s یا نظام آراستگی محیط کار

5S نام یک روش سازمانی در محل کار است که از لیستی از پنج کلمه ی ژاپنی استفاده می کند. این کلمات عبارتند از Seiri ،Seiton ،Seiso ،Seiketsu و Shitsuke که همه آن ها با حرف S شروع می شوند و به همین علت با نام 5S معرفی می شود. این نظاام آراستگی هم پا با اخذ گواهینامه ایزو برای محیط های کاری مورد نیاز می باشد.

اخذ ایزو 15189

هدف از تدوین ایزو15189، تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.ایزو 15189 توسط آزمایشگاه های پزشکی برای ایجاد و تکوین سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی صلاحیت خود کاربرد دارد.

هزینه اخذ و صدور گواهینامه ایزو

عمده هزینه مربوط به صدور ایزو به هزینه های ممیزی اختصاص می یابد.اخذ گواهینامه ایزو شامل مراحل و مراتب بخصوصی می شود و گاهی این فرایند می تواند پیچیده و تا حدودی طولانی نیز گردد.انجام امور ممیزی سازمان های مختلف نیاز به افراد متخصص جهت بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان

مزایای اخذ ایزو چیست ؟

به صورت کلی مزایای زیادی را می تواند برای اخذ گواهینامه ایزو بر شمرد ، هر سازمان بنا بر نوع گواهینامه ای که قصد دارد اخذ نماید بخشی از فرآیندهای سازمانی خود را بهبود می دهد.این کار با کمک شرکت مشاور ایزو انجام می گیرید و با ممیزی های مستمر ادامه می یاید.

مدل تعالی سازمانیEFQM

تعالي سازماني، از جمله مفاهيمي بوده است كه همواره سيستم‌هاي كاري و سازماني به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاريخ به گونه‌اي آن را بيان نموده‌اند. تعالي سازماني را مي‌توان رشد و ارتقاي سطح يك سازمان در تمامي ابعاد مختلف آن دانست.

اخذ ایزو 26000

یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقاء رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و شیوه های آن، در گستره نفوذ آن .