اخذ گواهینامه ایزو 26000

سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی 

با اخذ گواهینامه ایزو 26000 برای تمام سازمان ها، صرف نظر از اندازه و یا محل آن ها راهکارهایی جهت بهبود فرآیند سازمانی فراهم می شود که این راهکار ها عبارتند از:

• مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی

• پس زمینه، روند و ویژگی های مسئولیت اجتماعی

• اصول و شیوه های مربوط به مسئولیت اجتماعی

• افراد هسته و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی

• یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقاء رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و شیوه های آن، در گستره نفوذ  آن .

• شناسایی و تعامل با ذینفعان. و

• برقراری ارتباط تعهدات، عملکرد و سایر اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی است.


بنابراین نتیجه نهایی اخذ گواهینامه ایزو 26000 برای سازمان ها این موارد را با خود به همراه خواهد داشت:

✔ افزایش سطح آگاهی

✔ کمک به توسعه سازمان

✔ ترویج قانون گرایی و حس وظیفه نسبت به قانون مداری

✔ برداشت واحد از مفهوم مسئولیت اجتماعی در سازمان

اخذ گواهینامه ایزو 26000


آن چه که مشخص می باشد ،تمرکز اصلی این گواهینامه بر روی مسئولیت های اجتماعی در سازمان ها است و با اخذ گواهینامه ایزو 26000 می توان این کار را به صورت کامل و جامع در سازمان ها پیاده سازی نمود.


اخذ گواهینامه ایزو 26000

آنچه که در ارتباط با اخذ گواهینامه ایزو 26000 باید دانست این است که ایزو 26000 به طور کلی ماهیت گواهینامه را ندارد و صدور ایزو برای این استاندارد نوعی عدم شناخت صحیح از کاربرد آن می باشد . این گواهینامه یک سیستم مدیریت نیست بلکه راهنمایی است به منظور شناخت و آگاهی سازمان ها از مسئولیت اجتماعی درون و برون سازمانی.


ارتباط ایزو 26000 و مسئولیت اجتماعی

ایزو 26000 با ارائه راهنمایی اختیاری درباره مسئولیت اجتماعی ، توسعه استاندارد جدید ایزو 26000 را شروع کرده است.ایزو 26000 برای انواع سازمان ها در هر دو بخش عمومی و خصوصی واقع در کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه خواهد بود.بنابراین به منظور اخذ ایزو 26000 محدودیتی در ارتباط با این موارد وجود نخواهد داشت.


ایزو 26000 توسط موارد زیر بر مسئولیت اجتماعی ارزش می افزاید:

• اجماع بین المللی درباره معنی مسئولیت اجتماعی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی که سازمان ها نیاز به اشاره به آن دارند.

• فراهم سازی راهنمایی درباره قواعد تبدیل آن به اعمال موثر.

• پالایش بهترین راهکارها که از پیش بکار گرفته می شدند و پخش جهانی اطلاعات به نفع جامعه بین المللی.

ایزو 26000 با فراهم سازی راهنمایی همسان و جهانی بر اساس اجماع بین المللی بین نمایندگان متخصص گروه سهامداران اصلی به ابتکار مسئولیت اجتماعی موجود ارزش می افزاید و بنابراین پیاده سازی بهترین راهکار ها در مسئولیت اجتماعی را در سطح جهان ممکن می سازد.


ایزو 26000 چیست؟

ایزو 26000 معرف استاندارد بین المللی است که برای مسئولیت اجتماعی راهنمایی ارائه می کند. اخذ گواهینامه ایزو 26000 برای انواع سازمان ها در هر دو بخش عمومی و خصوصی واقع در کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه میسر می باشد. این ایزو به این سازمان ها کمک می کند که به شیوه مسئولیت اجتماعی که جامعه بطور افزاینده خواهان آن است ، رفتار کنند.ایزو 26000 فقط شامل راهنمایی است (نه الزامات) و به همین دلیل مانند ایزو 9000 و ایزو 14001 به عنوان گواهینامه استفاده نمی شود.

اخذ ایزو 26000


چرا اخذ ایزو 26000 مهم است؟

تجارت پایدار برای سازمان ها نه تنها به معنی فراهم سازی خدمات و محصولاتی است که رضایت مشتری را جلب می کند و این کار را بدون به خطر انداختن محیط زیست انجام می دهد، بلکه آن را به شیوه مسئولیت اجتماعی انجام می دهد. مشتریان، مصرف کنندگان، دولت ها، اتحادیه ها و در مقیاسی وسیع تر عموم مردم انجام این کار را تحمیل می کنند. در همین حال مدیران دور اندیش می دانند که موفقیت پایدار بر روی اعمال موثق تجاری ساخته می شوند و با اجتناب از فعالیت هایی مانند حسابداری شیادانه و بهره کشی کاری همراه می باشند.


از طرفی تعدادی بیانیه مهم از قواعد مربوط به مسئولیت اجتماعی منتشر شده و از طرف دیگر برنامه ها و ابتکارات مسئولیت اجتماعی انفرادی زیادی وجود دارد. چالش موجود نحوه بکار بستن قواعد است و اینکه حتی زمانی که ممکن است درک معنی "مسئولیت اجتماعی" از یک برنامه تا برنامه ی دیگر متفاوت باشد چطور می توان مسئولیت اجتماعی را بطور موثر و کارآمد پیاده سازی نمود.


 دستاورد های ایزو 26000 چیست؟

یکی از تاثیرات مثبت اخذ گواهینامه ایزو 26000 این است که تخصص بین المللی را وارد مسئولیت اجتماعی می کند و معنی آن را توضیح می دهد. یک سازمان باید به چه مسائلی اشاره داشته باشد تا بتواند با مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کند، و اینکه در پیاده سازی مسئولیت اجتماعی چه عملی بهترین است. ایزو 26000 یک ابزار مسئولیت اجتماعی قدرتمند خواهد بود که به سازمان کمک می کند از افکار خوب به عملکرد خوب برسد.


نیاز به کارکرد ایزو بر اساس یک استاندارد مسئولیت اجتماعی اولین با در سال 2001 حس گردید. در سال 2003 گروه تخصصی مسئولیت اجتماعی که از طرف هیئت مدیریت فنی ایزو تشکیل شده بود درباره ابتکارات و مسائل مسئولیت اجتماعی در سراسر دنیا یک بازبینی گسترده انجام دادند. در سال 2004 کنفرانسی بین المللی با حضور سهامداران مختلف برگزار کرد با این عنوان که آیا باید موضوع مسئولیت اجتماعی را پی گیری نمود یا خیر. نتیجه این کنفرانس مثبت بود و باعث شد در اواخر 2004 کارگروه ایزو، تهیه استاندارد جدید ایزو 26000 را دستور کار قرار دهد و از آن پس اخذ گواهینامه ایزو 26000 به عنوان یکی از استاندارد های مهم در سازمان ها شناخته شد.


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو برای سازمان یا مشاغل خود را دارید ، جهت انجام مشاوره و یا اخذ ایزو مورد نظر خود می توانید با کارشناسان ما در شرکت QAL در ارتباط باشید.


استاندارد ایزو مختص موسسات مالی و بانک ها

استاندارد ایزو مختص موسسات مالی و بانک ها ایزو 13616: خدمات مالی و شماره حساب بین المللی بانک هاایزو 11649: گواهینامه الزامات و ساختاربانکداری کلانEBANKING: بانکداری الکترونیکیایزو 13569: خدمات مالی و امنیت اطلاعاتایزو 22307: ارزیابی اثرات حریم کاربران

اخذ گواهینامه HSE

HSE مخفف عبارت Health Safety Environment می باشد که به فارسی به معنای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است. گواهینامه ایزو HSE اصولی را تعریف می کند که با انجام و اجرای آن ها، فعالیت سازمان ها در سراسر جهان با توجه به رعایت دستورالعمل های بهداشت و ایمنی و زیست محیط انجام می پذیرد. اخذ گواهینامه ایزو HSE ، نظامی برای مدیریت ساختار سازمانی، سیاست، قوانین و مقررات و نهایتا رویه هایی برای تغییر عملکرد سلامت، ایمنی و کاهش یا رفع خطرات برای دستیابی به سیاست های هدف سازمان است.

گواهینامه ایزو 31000

تمام فعالیت های یک سازمان که با ریسک همراه است باید مدیریت شود. فرآیند مدیریت ریسک به تصمیم گیری هایی کمک می نماید که همراه با در نظر گرفتن عدم قطعیت و امکان وقوع حوادث و رویدادهای (عمدی و غیر عمدی)آتی و اثرات آنها بر اهداف مورد توافق است.

گواهینامه ایزو 10006

پیاده سازی و داشتن گواهینامه سیستم مدیریت پروژه ایزو10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمان هایی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ایزو10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

اخذ ایزو 10004

ایزو 10004 راهنمایی هایی را برای اجرای فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری تعریف و ارائه می دهد ISO 10004 برای استفاده درهمه سازمان ها صرف نظر از نوع، اندازه یا محصول ارائه شده است.

هزینه مشاوره ایزو

هزینه مشاوره ایزو وابسته به عوامل متعددی است ، گذشته از این ها اخذ گواهینامه ایزو و رعایت استانداردهای مورد نیاز برای صدور گواهینامه نیز شامل هزینه های جداگانه ای می شود.گستردگی هزینه های مربوط به مشاور ایزو آنقدر زیاد است که نمی توان بدون شناخت و بررسی عوامل موثر ، مبلغ دقیقی برای آن اعلام کرد.